Min gåva till Dig!Högerklicka på bilden ta Spara bild som...
och spara Min Gåva på Din Dator.

Länka till mig:
http://lojdstrom.se

 

Din gåva till mig!

 

År 2009  År 2008

År 2007  År 2006

FN & Kvinnor

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Det var den tyska socialdemokraten och senare kommunisten Clara Zetkin som tog initiativ till att kvinnor över hela världen skulle börja fira en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Hon la fram förslaget på den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910. De första åren firades dagen någon gång under våren, men snart fastställdes datumet till den 8 mars.

Under många år var det framför allt de socialistiska kvinnorna som firade internationella kvinnodagen. I de länder där fascism och nazism fick makten förbjöds firandet av kvinnodagen.

I slutet av 1960-talet
togs firandet upp igen av den nya vågens feminism i USA. I Sverige återtog vi 8 mars-firandet 1971 då Grupp 8 demonstrerade i Stockholm. Kraven gällde då bland annat fri abort och daghemsplatser åt alla. 1972 ordnade Grupp 8 och Svenska Kvinnors Vänsterförbund ett stort möte den 8 mars i Stockholm och året därpå hade firandet spritt sig till övriga landet.
 

Kvinnogrupper över hela världen firar idag internationella kvinnodagen. Dagen firas också i FN. 1977 antog FN:s generalförsamling en resolution, som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag, vilket ledde till att även politiskt neutrala kvinnoorganisationer började delta. 1980 proklamerade FN 8 mars som internationell kvinnodag.
I många länder är 8 mars en nationell helgdag. När kvinnor från alla kontinenter, ofta med olika etnisk, språklig, kulturell, ekonomisk och politisk bakgrund, firar ”sin dag”, kan de se tillbaka på en snart 100-årig kamp för jämlikhet, rättvisa, fred och utveckling.

Text från Nordiska Museet

 

 

    

 

Tutorial:http://carolaineweb.com/
              By Martine